Bir Kürsü Bir Kitap Hukuk Fakültesi

Bu yazı, Türkiye´deki hukuk fakülteleri ve mevcut düzenlemelere ilişkin olmakta olup, hukuk fakülteleri ve eğitim sistemlerine ilişkin bilgiler tamamen Yöksis ve ÖSYM kaynaklarından edinilmiştir.

Bir demokratik yapıdan söz etmek istiyorsak şüphesizdir ki adaletin sağlanmasından ve bu sağlamayı yapacak olan tarafsız ve bağımsız hukukçulardan söz etmemiz gerekmektedir. Bağımsız ve tarafsız hukukçular, birçok insani beceri ve niteliğe sahip olanlardır.  İkna kabiliyeti, analitik zekâ, muhakeme yeteneği, cesaret, üstün iletişim gibi özellikler bu beceri ve nitelik kavramına örnektir.

Kişinin okul öncesi eğitimi, ilköğretim ve lise eğitimi ona belli alanlarda yetenek katmaya başlar ve hukuk fakültesinin sonuna kadar devam eder. Hukukçular bu eğitim eleklerinden geçerek meslek hayatlarına başlarlar. Peki Türkiye’de ki hukuk fakülteleri, fakülte öğrencilerini nitelikli bir hukukçu olarak yetiştiriyor mu?  Yoksa artan nitelik yerine nicelik söz konusu mu? Ya da fakülteye girişte beklenen başarı puanı yeteri kadar mı?

TÜRKİYE´DE HUKUK FAKÜLTELERİ PUANLARI

En yüksek taban puan                                     :551,72701

En düşük taban puan                                       :312,78478

Ösym

ÖSYM web sitesinde yer alan verilere göre adayların hukuk fakültelerine giriş puanları çok geniş bir yelpazededir. En yüksek ve en düşük taban puan arasında büyük fark vardır. Bu fark ister istemez hukukçular arasında yetenek ve nitelik kalitesinde değişiklik yaratmaktadır. Vakıf üniversitelerin sayılarının fazla olması ve taban puanlarını düşük tutması bu puan yelpazesinin daha da genişlemesine yol açmıştır. Kişi fakülte öncesinde de birçok beceri ve yeteneğe sahip olur, bu yetenekleri eğer ki sınavla ölçüyorsak şüphesizdir ki adaletin tesisi için arada uçurum diyebileceğimiz bir fark olmadan puan yelpazesini dar tutarak fakülteye giriş tavan ve taban puan sınırı çizilmesi gerekmektedir.

HUKUK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI

Hukuk fakülteleri sayılarının fazla olduğuna yukarıda değinmiştik doğru orantıda öğrenci sayısının artmasına sebep olmuştur. Yükseköğretim Bilgi Sisteminden 28.03.2018 tarihli alınan verilere göre Türkiye’de hukuk fakültelerinde tahmini 72.018 öğrenci bulunmaktadır. Yeni açılan üniversiteler ile bu sayı daha da artmıştır. Türkiye’deki hukuk fakültelerinde bulunan profesör sayıları ise toplamda 383 profesördür. Profesör başına düşen öğrenci sayılarını düşünecek olursak ürpertici rakamlar ortaya çıkmaktadır bu durum ister istemez eğitim kalitesini düşürmektedir.  Hukuk fakültelerinde ki bu hızlı büyümenin önlenebilmesi için yargı, savunma veya iddia makamında olacak meslektaşlarımız için hukuk eğitimi, yeniden analiz edilmeli ve hatta yeni bir model ortaya konulmalıdır.

Türkiye de Hukuk Fakülteleri Sayıları

Türkiye’de Toplam Hukuk Fakültesi Sayısı                                     :84

Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı                                 :35

Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı                                    :44

Kıbrıs Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı                                    :5

SDÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesinden Alınan verilere göre henüz eğitim ve öğretime açılmamış hukuk fakültesi sayısı biri vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 5 yeni hukuk fakültesidir. Verilere bakıldığında hukuk fakülteleri sayılarının oldukça fazla olduğunu görmekteyiz ve ister istemez sayı arttıkça öğrencilere verilen değer düşmektedir.

Araç gereç gerektirmeyen masa ve amfinin varlığı halinde açılabilen hukuk fakültesi düşüncesi eğitim seviyesinin daha düşük olduğu hukuk fakültelerinin açılmasına ve on binlerce mezun ve işsiz avukat sayısının artmasına yol açmaktadır. Mezunlar sadece teorik bilgi almaktadır. Öğrenimleri bittikleri anda pratikten yoksun binlerce stajyer avukat sahalara girmektedir, bunun sonucunda sadece teorik bilgisi olan stajyer avukatlarımız mesleklerini icra etmekte zorlanmaktadır.  Türkiye Barolar Birliği 18 Temmuz 2017 yılında fakülteyi tercih edecek aday öğrencilere yönelik rehber niteliğinde çalışmasında en iyi on hukuk fakültesini sıralamıştır. Açıklanan 84 hukuk fakültesi arasından birinci sırada devlet üniversitesi hukuk fakültesi yerleştirmiştir. Sıralamaya giremeyen üniversitelerin eğitim kalitelerinin göz ardı edilmesi zaman içinde çok ciddi sonuçlara yol açacaktır.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

Bugünlerde yargı reformunda değinilen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” (Yargı Reformu ile yasalaşmıştır) bir nebze aranan nitelik değerini sağlasa da hukuk fakültesi mezunlarının anılan sınavı geçebilmeleri için önce hukuk fakültesine giriş puanlarına düzenleme, daha sonra da fakültelerin daha nitelikli eğitim vermeleri için çalışmalar yapılmalıdır.

Stj. Av. Selin Kankaya