Nişan Kanunu Hakkında Sorular

Nişan birçok toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda kanunlar nezdinde korunmuştur. Halk tarafından Nişan kanunu olarak bilinen nişan resmiyette tanınmıştır. Türk Medeni Kanunu´nun 118. Maddesinde resmi olarak Evlilik kararı sürecinde evlilik için atılan adımlardan biri de nişan olarak adlandırılır. Çok sayıda vatandaş, Nişanın bozulması, tazminat Nişanlanmanın hükmü hakkında sorular sormakta olup, nişanlanmanın resmi hükmü hakkında bilgi almak istemektedir. Nişanlanmanın hükmü hakkında temel bilgiler yazımızda yer alıyor.

 NİŞANIN BOZULMASI HALİNDE NE OLUR

Türk Medeni Kanunu´nda nişanlılık ve buna bağlı sonuçlar hukuken düzenlenmiş olup nişanlılık durumunun bozulması, nişanın atılması gibi durumlar TMK 120. Maddesiyle, “Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.” Güvence altına alınmıştır. Nişanın bozulması durumunda maddi ve manevi tazminat istenmesi de Medeni Kanun’da düzenlenmiştir.

NİŞANIN BOZULMASI DURUMUNDA TAZMİNAT DAVASI AÇILIR MI?

Nişanın bozulmasına ilişkin kanunda yer alan madde (TMK120): “Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır.” Olarak yer almaktadır.  Tazminat talebi yalnızca nişanlılığın nişanlılardan biri tarafından haksız olarak bozulması durumunda oluşmaktadır. Halkımız tarafından nişan kanunu olarak da adlandırılmaktadır.

NİŞANIN BOZULMASI DURUMUNDA MANEVİ TAZMİNAT İSTENİR Mİ?

Türk Medeni Kanunu´nda nişanın bozulması durumunda oluşabilecek manevi tazminat istemi 121. Madde uyarınca  “Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Şeklindedir. Nişanın bozulması durumunda manevi tazminat sadece nişanın bozma sebebiyle sona ermesi halinde ve kişilik hakları zarara uğrayan kişi tarafından istenebilir. Ölüm, gaiplik ve yahut anlaşma manevi tazminat için bir sebep oluşturmaz.

Hazırlayan: Ayşegül Sivri

Boşanma Davaları