İş & Sosyal Güvenlik Hukuku

  • Home
  • İş & Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukukundan kaynaklanan ihtilafları önlemeye yönelik olarak; iş yerlerinde, İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatına uyum, işçi özlük dosyalarının, personel yönetimi ve yönetmeliklerinin oluşturulması, bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, çalışma güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerinin oluşturulması konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Söz konusu çalışma yöntemiyle; hukuki ihtilafların minimize edilmesi sağlanmakta ve müvekkillerimiz Bölge Çalışma Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere hazır hale gelmektedir.

Büromuz birleşmeler, devralmalar, bölünmeler gibi özellikle şirketler hukukunun konusuna giren işlemler neticesinde ortaya çıkan ihtilaflarda da etkin bir süreç yönetimi sağlamaktadır. Portföyümüzdeki şirketler açısından özel öneme sahip olan yabancıların Türkiye’de istihdamı konusunda gerekli çalışma ve oturma izinlerinin alınması ve bürokratik sürecin takibi de hizmetlerimiz arasındadır.

tr_TRTurkish