Çocuk icra yoluyla nasıl görülür ?

Çiftlerin boşanmalarına neden olan sorunlar boşanmayla birlikte rafa kaldırılmak yerine ne yazık ki   boşanmadan sonra da devam ettirilmektedir. En büyük sürtüşmeler de velayet ve nafaka konusunda ortaya çıkmaktadır, çiftler karşı taraftan intikam alma düşüncesiyle zaman zaman çocuklarını birbirlerine göstermeyi reddedebilmektedirler. Böyle durumlarda tarafların müracaatları halinde, çocuğun icra yolu ile teslimini gerçekleştirmek, Çocuğu icra yoluyla görmek için İcra müdürlüğü devreye girmektedir.

İcra Müdürlüğü nasıl bir yol izlemektedir?

İcra Müdürlükleri, mahkemenin vermiş olduğu ilam gereği, çocuğun icra yoluyla teslimi için gerekli işlemlere başlar. İcra ve İflas Kanunu Madde 25’e göre çocuğu teslim etmeyen taraftan çocuk icra yoluyla alınır. 

Madde 25 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)

Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24’üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.

 Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.”