Ceza Hukuku Nedir?

Yargı alanlarından biri olan Ceza Hukuku, Kamu Hukuku´na konu olarak suç ve ceza unsurlarını düzenlemektedir. Ceza Hukuku´nun temelini oluşturan suçun tanımında, “töre ve ahlak kurallarına aykırı davranışlar” ifadeleri dikkat çekmektedir. Ceza ise kavram olarak, “Suç işleyen kişilere gösterilen tepki, kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü müeyyide” olarak tanımlanmaktadır.

Ceza Hukuku Bölümleri Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu ilk olarak   926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ceza Hukuku, genel ve özel hükümler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Konuları bakımından Genel Ceza Hukuku´nun ilke ve teorileri, ceza kavramının tanımı, suç kavramının maddi/manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, suçu ve suçluluk halini ortadan kaldıran nedenler, ceza durumunu azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi tüm suçlar için geçerli olan durumlardır. Özel Ceza Hukuku´nun konusu ise ülke kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırlarını, birbirlerinden ayrılan yönlerini ve bu suçlara öngörülen cezaları kapsamaktadır.

Ceza Muhakemesi Hukuku Nedir?

Ceza yargılaması veya Ceza Muhakemesi iddia, savunma ve yargılama süreci olarak belirtilmektedir. Ceza muhakemesi süreci, kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemin/eylemlerin suç olduğuna ilişkin görülen suç şüphesiyle başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder. Ceza soruşturması ve yargılamasının nasıl yapılacağını inceleyen hukuk dalı Ceza Muhakemesi Hukukudur.

Ceza hukuku alanındaki kanunlar nelerdir?

*5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)

*5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)

*5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

*6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

*5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

*3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

*2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Ceza hukuku mahkemeleri hangileridir?

*Sulh Ceza Hâkimliği

*Asliye Ceza Mahkemeleri

*Ağır Ceza Mahkemeleri

*Çocuk Mahkemeleri

*Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri

*İcra Ceza Mahkemeleri

*Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

*Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf mahkemeleri)

*Yargıtay Ceza Daireleri