Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma davalarıyla birlikte dikkat çeken bir konuda boşanmada mal paylaşımı hususudur. Boşanma paylaşımı 2002 yılının Ocak ayına kadar satın alınan malların üzerine kayıtlı oldukları kişiye ait olmaları esasına dayanarak gerçekleştirilmekteydi.  Boşanmada paylaşımla ilgili 01.01.2002 tarihinden sonra yürürlüğe giren mevcut Medeni Kanun ile evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların eşler arasında eşit bir şekilde paylaşılması esasına  dayanır. Buna Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi denir. Boşanma paylaşımına ilişkin eşler arasındaki mal rejimine ait düzenlemeler Türk Medeni Kanununda 202 ve 281’inci maddeler arasında tüm ayrıntılarıyla işlenmiştir.

MAL REJİMİ DAVASI NASIL AÇILIR ?

Mal rejimi davası boşanma davasına dahil değildir, boşanma davası esnasında ayrı bir dava olarak açılsa dahi hakim boşanma davasının sonuçlanmasını bekleyecektir. Mal rejimi davalarının nerede ve nasıl açılacağı Türk Medeni Kanunu Madde 214’te şu şekilde düzenlenmiştir:

Madde 214 – Eşler veya mirasçılar arasında bir mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda, aşağıdaki mahkemeler yetkilidir:

1. Mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölenin son yerleşim yeri mahkemesi,

2. Boşanmaya, evliliğin iptaline veya hâkim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda, bu davalarda yetkili olan mahkeme,

3. Diğer durumlarda davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi.”

  Mal Rejimi davası çok ayrıntılı bir dava olup hataya yer verilmemesi adına mutlaka bir avukata danışılmalıdır.