Boşanma Davaları

BOŞANMA DAVALARI NASIL AÇILIR? 

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davaları Anlaşmalı boşanma ve Çekişmeli boşanma olacak şekilde ikiye ayrılır. Boşanma davaları için tarafların velayet, nafaka ve diğer konularda mutabık olduğu durumlarda açılacak olan davalar anlaşmalı boşanma türü olarak nitelendirilir. Anlaşmalı Boşanma davası Türk Medeni Kanunu´nun 166. Maddesinin 3. Şerhinde düzenlenmiştir. Boşanma davası için taraflardan birinin mahkemeye başvurması yeterlidir. Hakim, tarafların boşanma hususunda anlaşmış olmalarını boşanmaya yeterli bir sebep olarak görmektedir. Çekişmeli boşanmalarda zina, hayata kast, aldatma ve benzeri durumlar uzun süren dava süreçleridir.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Tarafların başvuruları neticesinde açılan mahkemede anlaşmalı boşanmanın bazı şartları bulunmaktadır. Şartlara göre, Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.Boşanmak için eşler ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş, diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir.Hakim duruşmada tarafları bizzat dinlemelidir.Tarafların yapmış oldukları anlaşma hakim tarafından uygun bulunmuş olmalıdır. Bu şartlar sağlandığında hakim boşanmaya karar verir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA NEDİR?

Anlaşmalı boşanmadan farklı olarak çekişmeli boşanma tarafların bazı konularda uzlaşmaya varamamaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Nafaka, tazminat veya velayet konularında uzlaşılamaması neticesinde çekişmeli boşanma meydana gelir. 

BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Çekişmeli boşanma ve Anlaşmalı boşanma davasında celseler ve süreler farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sona ererken çekişmeli boşanma davalarında kesin bir süre belirlemek mümkün değildir. Dava sürecini etkileyen birçok değişken vardır. Süreç davanın niteliğine göre uzar veya kısalır.

VELAYET DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davalarının sonucunda tarafların erginliğe ulaşmamış çocuklarının velayeti için hakim tarafından ya da tarafların başvuruları neticesinde velayet davası açılmasına karar verilir.  Türk Medeni Kanunu Madde 182’de hakime bu konuda geniş takdir hakkı verilmiştir. Boşanma davası çekişmeli bir davaysa çocuğun velayetinin kimde olacağına hakim kendi iradesiyle karar verecektir.

VELAYET NEDİR?

Velayet ana ve babanın çocuk üzerinde sahip olduğu bir takım hakları kapsamaktadır. Sözlükte velayet anlam olarak “Anne babanın henüz reşit olmamış çocukları üzerindeki eğitim terbiye hak ve yetkisi” olarak yer almaktadır.

VELAYET DAVALARI NASIL KARARA BAĞLANIR?

Velayet konusu boşanan çiftlerin en çok anlaşmazlığa düştükleri konulardan birisidir. Hakim velayetin kime verileceğini belirlerken VELAYET DAVALARININ KARARA BAĞLANMASINDA çocuğun menfaatini gözetecektir. Çocuğun gelişimini sürdürmesinde en iyi ortamı oluşturabilecek kişiyi tercih edecektir.

 TEKRAR EVLENMEK VELAYETİN ALINMASINA SEBEP OLUR MU?

Velayete sahip anne veya babanın başka birisiyle evlenmesi velayetin ondan alınması için yeterli bir sebep değildir. Ancak bu durum çocuğun menfaatinin zedelenmesine ve yahut çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkiliyorsa velayetin değiştirilmesi mümkün hale gelir.  TMK. 183. Madde uyarınca velayete ilişkin karar kalıcı olmayıp ileride değişen şartlar göz önünde bulundurularak yeniden dava açılabilir.

BOŞANDIKTAN SONRA DOĞAN ÇOCUĞUN VELAYETİ KİMDE KALIR?

Tarafların boşanma durumlarının ardından dünyaya gelen çocuğun velayetinin kime verileceği konusunda yeni bir velayet davası açılması gerekliliği doğar. Yani, velayet kendiliğinden boşanma kararında diğer çocukların velayetinin verildiği ana ya da babaya verilmez.

ZİNA BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

Türk Medeni Kanunu Madde 161’de belirtildiği üzere Zina kavramı mutlak bir boşanma sebebidir. Kanunda zinanın bir boşanma sebebi olduğundan bahsedilirken tanımı yapılmamıştır. Fakat genel tanımıyla zina, eşlerden birinin, evlilik birliği devam ederken, karşı cinsten bir kişi ile isteyerek cinsi münasebette bulunması şeklinde tanımlanır.  Zinadan söz edebilmek için, eşlerden birinin kusurlu olması yani isteyerek evlilik dışı münasebette bulunması gerekir, örneğin bir tecavüz durumunda zinadan söz edilemez.

ZİNA İDDİASI SONUCU DAVA SEYRİ NASIL İLERLER?

  Medeni Kanun’a göre zinanın boşanma sebebi olarak kabul edilmesi için gerek kadının gerekse erkeğin bir defa bu eylemde bulunması yeterlidir. Zina iddiası sonucunda, cinsi münasebette bulunmaksızın, başkasıyla flört hali ya da yakın ilişki kurma zina değildir. Fakat bu davranışlar zinanın varlığına bir fiili karine oluşturabilir. Zina nedeniyle açılan boşanma davalarının seyri davalının davayı kabul etmesi zina ettiğini kabul ettiği anlamına gelmez. Bu gibi hallerde anlaşmalı boşanma hükümleri uygulanır.

Hazırlayan: Ayşegül Sivri