Babalık Davası Nedir?

Babalık davasında ispat yükü davacının üzerindedir. Bu karine davacının lehine bir durumdur. Ancak davalının karinesini çürütmek adına başvurabileceği yollar vardır. Bu yollar Türk Medeni Kanunu Madde 302’de belirtilmiştir. Bunlardan ilki; davalının çocuğun babası olmasının imkansızlığıdır. İkincisi ise bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden fazla olmasıdır.

Babalık Davası Ne zaman Açılır?

Türk Medeni Kanunu Madde 303’e göre; Dava, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Doğumdan sonra çocuğa kayyım atanmamış ise çocuğun dava hakkı ergin olduktan bir yıl sonra düşer. Dava çocuğun doğduğu yerdeki veya anne ya da baba olduğu iddia edilen kişinin ikametindeki aile mahkemesinde açılır.

Babalık Davası´nın Şartları Nelerdir?

Babalık davaları kamu düzenine ilişkin davalar olduğu için ihbar şartı bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu Madde 301’e göre dava açıldığında, hâkim davayı Cumhuriyet Savcısı ve Hazineye ihbar etmelidir. Aynı şekilde dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Babalık Davası Nasıl Sonuçlanır?

Dava sonuçlandığında anne bir takım mali haklar elde edebilir, bunlar Türk Medeni Kanunu Madde 304’te şu şekilde sıralanmıştır.

1. Doğum giderleri,
2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,
3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.