YAYINLAR

TMSF Bünyesindeki Telsim´den zorunlu açıklama

2006 yılında Almanya merkezli bir telekomünikasyon şirketine satılan Telsim´in satış öncesi alacaklarına yönelik arama yapan avukatlar, ´telefon ile dolandırıcılık´ haberlerindeki artış sonrası dolandırılma korkusu yaşayan vatandaşlar tarafından kötü niyetli kişilerle karıştırılınc...

GSM Borçları Hakkında Önemli Duyuru

Küresel Hukuk Bürosu olarak 2006 yılından bu yana vekilliğini üstlendiğimiz birçok kurum ve kuruluşu avukatlık meslek etiği kuralları çerçevesinde temsil etmekteyiz. Son günlerde yeni medya platformlarının bir kısmında yapılan, hakaret bazlı, şikayet paylaşımlarında müvekkilimiz ve kurumumuz hedef g...

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ışığında Kefalet Sözleşmesi Şekil Şartları ve Yargıtay Kararlarına Göre Yürürlüğü

Giriş: Tanım olarak Kefalet sözleşmesi, kefilin bir başka şahsın alacaklısına karşı asıl borcun ifasından sorumlu olmayı taahhüt ettiği sözleşmedir. Şu halde Kefalet sözleşmesi kefilin alacaklıya karşı borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleş...

Haciz Halinde Tasarrufun İptal Davası

ÖZET Haciz ya da iflas yoluyla takibe geçen alacaklıların, alacaklarını tahsil edebilmeleri çok uzun sürebilmektedir. Bu süre zarfında borçlu mallarını kaçırabilmektedir. Bundan dolayı İcra ve İflas Kanunu, borçlunun malvarlığından alacaklı aleyhine yapmış olduğu bazı tasarruflar hakkında iptal dav...

Akitlerde Objektif Bağlama Kuralı

ÖZET 5718 sayılı MÖHUK’un 24.maddesi genel olarak akdi borç ilişkilerini düzenlemektedir. Bu madde dört fıkradan oluşmakta ve maddenin son fıkrası, tarafların hukuk seçimi yapmamaları halinde sözleşmeye uygulanacak hukukun, o sözleşmeyle en sıkı ilişki içinde bulunan hukuk olduğunu belirtm...

Genel İşlem Koşulları

GİRİŞ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 20-25. maddelerinde Genel İşlem Koşulları düzenlenmiş olup, Yasa 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genel İşlem Koşulları ilk defa 2003 tarihinde yapılan bir değişiklik ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesinde dü...

Anonim Şirketlerde Çeşitli Menfaat Grupları

BİRİNCİ BÖLÜM I. ANONİM ŞİRKETLERDE ÇEŞİTLİ MENFAAT GRUPLARI Batı dünyasında; büyük işletmelerin vücut bulması ve işletilmesi için gerekli sermayeyi, halk tasarrufunun birikimi ile sağlamak için Modern Kapitalizm’in yararlandığı en gelişmiş araç Anonim Şirketler olmuştur. Ekonominin hiz...

Genel Olarak Birleşme Devralma İşlemleri

1. Genel Olarak 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun “Birleşme veya Devralma” başlıklı 7. maddesinde Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal v...

Yeni Bir Çağın Habercisi Olarak İnternet

Kanadalı filozof Marshall Mc Luhan’ın “ Dünya küresel bir köy olacak” sözü, yirminci yüzyılda iletişim alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmelerle bir kehanet olmanın ötesinde, gerçeğe dönüşmüştür. Mc Luhan bu sözünü radyonun 1930’lardan sonra giderek artan kullanım...

Zina veya Hayata Kast Sonucu Boşanma Halinde Katılma Alacağı

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ Eşler arasında kanunen geçerli mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Eşler evlilik öncesi veya sonrasında ayrıca bir mal rejimi sözleşmesi yapmamış iseler, aralarında geçerli olacak mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olacaktır. Ancak eş...

Banka Ana Sözleşmeleri

İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Genel Olarak Anonim Ortaklıkların Kuruluş İşlemleri 3. Anonim Ortaklıklarda Ana Sözleşme 4. Ticaret Kanunu Tasarısı’ndaki Durum 5. Bankaların Kuruluşu 5.1. Kuruluş İzni 5.1.1. Kuruluş Şartları 5.1.2. Kurucularda Aranan Şartlar 6. Banka Ana Sözleşmele...

Medeni Yargılama Hukukunda Ön İncelemenin Kapsamı

A) Genel Olarak 1927 yılından beri ülkemizde yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 12.11.2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurunlu’nda kabul edilen, 04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşan 6100 sayılı Hukuk Muhakeme...

Basında Biz

Atv´nin İş Dünyası programında, hukuk büromuza yer verilmiştir. Tgrt Eu´da yayınlanan iş programında, hukuk büromuzla yapılan röportaj yer almıştır. ...