Avukat Selin Çarık

1990 yılında Adana’da doğan Selin Çarık, 2012 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, İcra ve İflas Hukuku alanlarında uzmanlaşmış olan Selin Çarık danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Aile İçi Şiddete Bilimsel Yaklaşım ve Çözüm Önerileri Kolokyumu’na , 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletmeye İlişkin Hükümlerin Tanıtılması Konulu Konferansa, Uluslararası Anayasa Kongresi’ne, Sit Alanları ve Tescilli Eserlere İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar ve Güncel Gelişmeler, Çek Kanununun Özel Hukuk Ve Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Yargının Hızlandırılması Bağlamında Ceza Kanunlarında Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Tutuklama, Current Issues in German and Turkish Criminal Procedural Law, İstanbul Barosu CMK Eğitimi, İstanbul Barosu Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet Seminerlerine katılım sağlamıştır.